Tag Archives: อยากผอม

เผยเคล็ดลับอยากผอม ใน 1 เดือน ทำยังไงดี ?

เผยเคล็ดลับอยากผอม ใน 1 เดือน ทำยังไงดี ?             บ่อยครั้งที่สาวๆ จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนภายใน 1 เดือน เพื่อที่จะได้ใส่ชุดสวยๆ ออกงานสังคมได้ ทำยังไงดีถึงจะผอมได้ใน 1 เดือน ลองมาดูกัน สิ่งที่ควรทำถ้าอยากทำได้จริงๆ กำหนดเป้าหมายที่มีแนวโน้มเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น เดือนละ 1-2 กิโลกรัม เพราะความต้องการลดน้ำหนักที่มากๆ นั้น อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ มีวิธีการที่แน่ชัดที่จะทำให้เป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายแน่วแน่             – การออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงาน เช่น กำหนดว่าจะออกกำลังกายด้วยวิธีอะไร กายบริหาร เต้นแอร์โรบิค การวิ่ง ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้ด้วย             – การควบคุมอาหาร โดยเน้นกินของที่ไม่ทำให้อ้วน ศึกษาเรื่องแคลอรี่ในอาหารแต่ละประเภท โภชนาการ เพื่อให้ได้ทั้งประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ มีวินัยในการปฏิบัติตามวิธีการที่วางไว้ หลักการดี วิธีการดี แต่ถ้าไม่ทำก็เปล่าประโยชน์ ข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ไม่ควรทำหากไม่อยากล้มเหลว ใช้วิธีอดอาหารทั้งมื้อ วิธีนี้อาจจะได้ผลในระยะสั้น แต่ทำลายสุขภาพของตัวเอง อีกทั้งทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ […]