Tag Archives: วิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุด

วิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุด ลดความอ้วนแบบเร่งด่วน ทํายังไงให้ผอม ใน 1 เดือน

วิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุด ลดความอ้วนแบบเร่งด่วน ทํายังไงให้ผอม ใน 1 เดือน วิธีลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนใน 1 เดือนนั้น มีอยู่หลายสูตรที่มีการยืนยันจากผู้มีประสบการณ์จริงว่า สามารถทำได้สำเร็จ ทั้งนื้ ต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่า เหตุผลสำคัญที่แต่ละคนที่แนะนำลดน้ำหนักได้สำเร็จภายใน 1 เดือนนั้น เขาเหล่านั้น ต้อง มีความตั้งใจจริง รู้จักสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเอง มีวินัยในการทำตามโปรแกรมที่ตั้งใจให้สำเร็จ มีความอดทนสูง เพราะต้องผ่านความหิว ความเหนื่อย และท้อในแต่ละวัน หากท่านต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผลจริง ให้เลือกทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งจากคนที่ประสบผลสำเร็จ และการทำตามนั้น ต้องทำตามทั้งวิธีการ และศึกษาประสบการณ์ด้วยว่ากว่าจะทำได้สำเร็จ ต้องผ่านอุปสรรคและแก้ไขอย่างไรบ้าง วิธีลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร โดยปกติ คนทั่วไปจะต้องพลังงานในแต่ละวันประมาณ 2,000 แคลอรี่ขึ้นไป แต่หากต้องการจะลดน้ำหนัก ควรลดอาหารให้เหลือพลังงานประมาณ 1,200-1,700 แคลอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว หรือจะใช้หลักเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายที่มีการเผาผลาญพลังก็ได้ โดยยึดหลักว่า พลังงานที่เข้าสู่ร่างกายต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน แล้วจึงจัดเมนูอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก โดยการคำนวณปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่จัดในแต่ละวัน รวมกัน 3 มื้อ ประมาณ 1200-1700 แคลอรี่ และแบ่งปริมาณไปที่มื้อเช้าและกลางวัน ส่วนมื้อเย็นต้องเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำมาก เพราะถือเป็นมื้อใกล้เข้านอน […]